Što je 128-bit?

128-bit bi mogla nekad u budućnosti eventualno biti sljedeća standardna arhitektura za računalne čipove (CPU, GPU i sl.), ako se ikada pojavi potreba za direktnim adresiranjem više od 16 EiB (cca 18.1 EB) memorije, što je teorijski maksimum 64-bit arhitektura, koje su trenutno na snazi.

128-bit na kojem se upravo nalazite je zamišljen kao prostor istraživanja, razvijanja i promicanja revolucionarne kulture i estetike, pod premisom da je revolucija sadržaja nezamisliva bez revolucije forme. U tome smislu, 128-bit preferira eksperimentalnu umjetnost, nastalu iz aktivnog suočavanja sa suvremenošću, orijentiranog ka boljoj budućnosti.

Zadržava se pritom pravo kretanja u velikoj mjeri pop kulturom, pošto je podjela na visoku i nisku kulturu kroz 20. stoljeće oslabila i svaki pokušaj obnove takve podjele je nazadan i reakcionaran. Radi se, uostalom, o podjeli koja proizlazi iz klasnih razlika u društvu, koje se onda preslikavaju i na područje estetike. Kao što je i u politici (p)održavanje klasnih razlika reakcionarno, tako je i u estetici. Pop kultura je pak, sa svoje strane, ionako glavno mjesto proizvodnje i konzumacije estetskih sadržaja i svakako najrelevantnije mjesto, pošto dostupno najširoj publici.

Jedan od presudnih elemenata suvremene ljudske kulture je informacijska tehnologija. Život nam je postao nezamisliv bez nje. Komunikacija, informiranje, individualno i kolektivno organiziranje, rad, zabava, zdravlje, koordinacija prometa, sigurnost i podataka i fizičkih mjesta, obrazovanje, orijentacija u prostoru, trgovina itd. — sve je vezano za IT. Važno je pratiti i razumijevati ovu tehnologiju koja, kao i svaka uostalom, ima istovremeno oslobađajuć i porobljavajuć potencijal, jer o nama i našoj uporabi iste ovisi koji će se od ova dva potencijala razviti. Stoga se ovdje potiče korištenje i razvoj slobodnih i otvorenih tehnologija, orijentiranih ka razvoju osloboditeljskog potencijala IT-a.

Na istome tragu, potiče se i razvoj slobodne kulture, s autorskim pravima prilagođenima novim uvjetima koji su nastali razvojem IT-a i u skladu s humanističkom idejom o univerzalnom slobodnom pristupu informacijama: znanje pripada svijetu! Potiče se, dakle, na svim poljima korištenje slobodnih licenci kao što su GNU GPL, Creative Commons i njima srodne. Pritom, “piratstvo” kao što je neovlašteni file sharing ne smatramo nužno kriminalom, nego češće povratom nečega što ionako svima pripada. Kao ni voda ni zemlja — niti znanje ne smije biti privatizirano.

128-bit želi dati prostor estetskim izrazima (književnost, glazba, likovnost, film, strip itd.) koji su moderniji i/ili eksperimentaliniji od onih na koje se obično nailazi u Hrvatskoj. U tom smislu, moguće je slati prijedloge za recenzije ili objave iz cijeloga svijeta.

I konačno, u političkom smislu, 128-bit je antifašistički i slobodarsko-ljevičarski projekt, protiv rasizma, seksizma, kapitala i svake vlasti, za demokratizaciju republike i radikalizaciju demokracije.

128-bit je kultura, tehnologija, utopija.

Kontakt: fra128b at autistici.org